Welkom

Medifarm bv is het medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau van G.J.C.M. van Lieshout, arts (tot 1-1-2010 huisarts), en E.A.A. van Lieshout - de Kind.
Samen drijven zij dit bureau sedert 1991, waarbij Gert de medisch-inhoudelijke kant verzorgt en Emmy zich vooral bezighoudt met logistiek en administratie.

Medisch-inhoudelijk en geaccrediteerd
De medisch-inhoudelijke en geaccrediteerde activiteiten laten zich het beste als volgt omschrijven: het ontwikkelen, presenteren en schrijven van geaccrediteerde nascholing. Deze nascholing wordt in mondelinge vorm gegeven tijdens cursussen. Schriftelijke nascholing wordt op afroep gemaakt en uitsluitend in opdracht van AccreDidact bv. Dit bedrijf vindt u onder de rubriek ‘Diversen’.

Doelgroepen
Nascholingen worden ontwikkeld voor huisartsen, apothekers, apothekersassistenten en doktersassistenten. Het is echter niet zo dat elke vorm van nascholing voor elke doelgroep ontwikkeld wordt. Zie de verschillende rubrieken.

Farmaceutisch consulenten
Op verzoek van verschillende farmaceutisch consulenten vraagt Medifarm voor de apothekerscursussen tegenwoordig ook accreditatie aan bij Kabiz.
De Medifarmcursussen voor apothekers worden altijd door de KNMP geaccrediteerd voor 3 punten. Tot nu toe zijn al deze cursussen ook steeds geaccrediteerd door Kabiz voor Farmaceutisch Consulenten.

Op deze website bij 'Medifarmcursussen' staat een apart antwoordformulier waarmee Farmaceutisch Consulenten zich kunnen inschrijven voor een cursus. Het cursusgeld bedraagt 95 euro, exclusief 19,95 euro btw.